Protection of Personal Data

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU ÇERÇEVESİNDE BİLGİLENDİRME METNİ

Anadolu Motor Üretim ve Pazarlama A.Ş (ANADOLU MOTOR), Veri Sorumlusu sıfatıyla 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) kapsamında, uygulamalarımız ve haklarınız ile ilgili sizleri bilgilendirmek isteriz.

Kişisel Verilerinizin İşlenme Amacı, Hukuki sebebi ve İşlenen Kişisel Verileriniz

Tarafınıza ait kişisel bilgiler;
gibi kaynaklardan toplanmaktadır. ANADOLU MOTOR’dan ürün veya hizmet satın almanız veya bir başka surette ticari veya hukuki ilişkiye girmeniz durumunda ürünün üretici olarak aynı zamanda garanti yükümlülüğümüz kapsamında, bu verilerinizden, kimlik bilgileri (ad, soyad, TC kimlik numarası, doğum yılı ) başta olmak üzere, iletişim verileriniz (e-mail adresi, adres ve telefon bilgileri), ANADOLU MOTOR faaliyet alanı kapsamında satın aldığınız ürüne dair verileriniz, ANADOLU MOTOR tarafından, Kanunun 5. maddesi 2. fıkrasında belirtilen hukuka uygunluk sebepleri çerçevesinde, sözleşmenin kurulması, ifası, yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesi ve meşru menfaatler çerçevesinde toplanacak ve işlenecektir.
Yanı sıra sizlere daha iyi hizmet verebilmek ve faaliyetlerimizi doğru planlayabilmek adına sizlerden burada belirtilenler dışında başkaca kişisel verilerinizi de ancak rızanız kapsamında talep ediyoruz. Şayet daha önceden alınmış rıza ve izniniz mevcut değilse, yasal zorunluluk gereği izninizi talep edeceğimiz durumlarda, yetkili servislerimizde uygulaması varsa yazılı imzalı izin ile birlikte aynı hukuki nitelik ve değerde olmak üzere iş yerlerimizde sizlere gönderilecek sms içeriğindeki linkte yer alan metni kabul ederek onay vermek suretiyle dijital ortamda da izin verebileceksiniz.

 • Şirketimizden, Bayi ve Yetkili servislerimizden satın aldığınız araç, yedek parça veya servis hizmeti vasıtasıyla,
 • İş sözleşmesi, Tedarik sözleşmesi ve diğer sözleşmeler vasıtasıyla
 • Web sitelerimizi ziyaretleriniz
 • Road-Show, Fuar ve diğer aktivitelerimizde form doldurmak veya SMS ile onay vermek suretiyle doğrudan
 • Telefon veya e-posta yazışmalarındaki paylaşımlarınızdan,
 • İş yerimizi ziyaretiniz,
 • Şirketimiz ve Yetkili servis çalışanlarının bireysel veya kurumsal müşterilerimizi ziyaretleri

Kişisel Verilerin Paylaşımı ve Aktarımı

ANADOLU MOTOR tarafından işlenen kişisel verileriniz, mevzuatta belirlenen güvenlik ve gizlilik esasları uyarınca yeterli ve etkili önlemler alınmak kaydıyla, Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları dahilinde, dahil olduğumuz Anadolu Grubu şirketleri, İştirakleri, Anadolu Motor Bayi ve yetkili servisleri ve iş ortakları, tedarikçiler, servis sağlayıcıları ile, bu verileri talep etmeye yetkili olan kamu kurum veya kuruluşları ile paylaşılabilecektir.

Kanun Kapsamındaki Haklarınız

Kişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi www.anadolumotor.com internet adresinden kamuoyu ile paylaşılmış olan Kişisel Verilerin İşlenmesi Politikası’nda belirtilen yöntemlerle ve aynı web adresinde yayınlanan Kişisel Veri Başvuru Formu ile yazılı olarak veya kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza ya da ilgili kişi tarafından ANADOLU MOTOR’a daha önce bildirilen ve ANADOLU MOTOR’un sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle veya başvuru amacına yönelik geliştirilmiş bir yazılım ya da uygulama vasıtasıyla kimliğiniz teyit edilebilir bir biçimde ANADOLU MOTOR’a iletmeniz durumunda ANADOLU MOTOR talebin niteliğine göre talebi en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, ANADOLU MOTOR tarafından Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nca belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır. Bu kapsamda kişisel veri sahipleri;

1. Kişisel verilerin işlenip işlenmediğini öğrenme, işlenmişse bunu ilişkin bilgi talep etme,

2. Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

3. Yurtiçinde veya yurtdışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri öğrenme

4. Eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,

5. Kanunun 7. Maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

6. Verilerin yok edilme ve düzeltilme işlemlerinin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme

7. Verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi sonucu kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

8. Kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

Kişisel verilerinizin korunması ve işlenmesi esasları ile ilgili kapsamlı bilgi için www.anadolumotor.com adresindeki Kişisel Verilerin İşlenmesi Politikası’nı inceleyebilirsiniz. Tüm taleplerinizi kisiselveri@anadolumotor.com adresine iletebilirsiniz. Başvuru formu www.anadolumotor.com adresinde mevcuttur.

Anadolu Motor Verilerin Korunması ve İşlemesi Politikası

Anadolu Motor Veri Sahibi Başvuru Formu

Anadolu Motor Üretim ve Pazarlama A.Ş.
Adres – Şekerpınar Mah. Albayrak Sok. No:4 Çayırova 41420 Kocaeli
MERSİS NO – 0068018500800028
Web Adresi – www.anadolumotor.com
Tel: +90 262 999 2300

Our Environment And Occupational Health and Safety Policy

As all Anadolu Motor Üretim ve Pazarlama A.Ş. employees, and primarily the Senior Management, we undertake that we will be sensitive about Environment and Occupational Health and Safety matters with the awareness of our social and environmental responsibilities, and will continuously work in order to prevent environmental pollution, work accidents and occupational diseases as committed to the legal and other requirements, and continuously improve the performance of our management systems.

In line with this purpose;In line with this purpose;In line with this purpose;In line with this purpose;

 • Activities will be carried out in compliance with the legal and other requirements related with Environment, Occupational Health and Safety; continuous collaboration and communication will be maintained with public institutions and organizations, all employees, suppliers, subcontractors, visitors and the society, Studies will be carried out in order to reduce raw material, energy and water consumption, and it will be aimed to use all resources economically and efficiently,
 • Studies will be carried out in order to reduce raw material, energy and water consumption, and it will be aimed to use all resources economically and efficiently,
 • By rendering the work environment safe, it will be ensured that the available risks are minimized in order to protect the safety and well-being of the establishment and production,
 • Measures will be taken to reduce the quantities and/or environmental impacts of all types of wastes that are generated, and ensure the safe storage of all recyclable and hazardous wastes generated at the factory site, and their transportation by licensed waste transportation companies and compatible recycling or disposal; trainings and social events and activities that encourage the protection of the environment and human health, increase environment, occupational health and safety awareness and sensitivity will be organized, continuous improvement will be ensured by defining new purposes and objectives every year, and making environment, occupational health and safety performance evaluations and the necessary measurements and analyses.
 • Trainings and social events and activities that encourage the protection of the environment and human health, increase environment, occupational health and safety awareness and sensitivity will be organized, continuous improvement will be ensured by defining new purposes and objectives every year, and making environment, occupational health and safety performance evaluations and the necessary measurements and analyses.
 • Activities will be carried out in compliance with the legal and other requirements related with Environment, Occupational Health and Safety; continuous collaboration and communication will be maintained with public institutions and organizations, all employees, suppliers, subcontractors, visitors and the society,
 • Studies will be carried out in order to reduce raw material, energy and water consumption, and it will be aimed to use all resources economically and efficiently,
 • By rendering the work environment safe, it will be ensured that the available risks are minimized in order to protect the safety and well-being of the establishment and production,
 • Measures will be taken to reduce the quantities and/or environmental impacts of all types of wastes that are generated, and ensure the safe storage of all recyclable and hazardous wastes generated at the factory site, and their transportation by licensed waste transportation companies and compatible recycling or disposal; trainings and social events and activities that encourage the protection of the environment and human health, increase environment, occupational health and safety awareness and sensitivity will be organized, continuous improvement will be ensured by defining new purposes and objectives every year, and making environment, occupational health and safety performance evaluations and the necessary measurements and analyses.
 • Trainings and social events and activities that encourage the protection of the environment and human health, increase environment, occupational health and safety awareness and sensitivity will be organized, continuous improvement will be ensured by defining new purposes and objectives every year, and making environment, occupational health and safety performance evaluations and the necessary measurements and analyses.• Activities will be carried out in compliance with the legal and other requirements related with Environment, Occupational Health and Safety; continuous collaboration and communication will be maintained with public institutions and organizations, all employees, suppliers, subcontractors, visitors and the society,
 • Studies will be carried out in order to reduce raw material, energy and water consumption, and it will be aimed to use all resources economically and efficiently,
 • By rendering the work environment safe, it will be ensured that the available risks are minimized in order to protect the safety and well-being of the establishment and production,
 • Measures will be taken to reduce the quantities and/or environmental impacts of all types of wastes that are generated, and ensure the safe storage of all recyclable and hazardous wastes generated at the factory site, and their transportation by licensed waste transportation companies and compatible recycling or disposal; trainings and social events and activities that encourage the protection of the environment and human health, increase environment, occupational health and safety awareness and sensitivity will be organized, continuous improvement will be ensured by defining new purposes and objectives every year, and making environment, occupational health and safety performance evaluations and the necessary measurements and analyses.
 • Trainings and social events and activities that encourage the protection of the environment and human health, increase environment, occupational health and safety awareness and sensitivity will be organized, continuous improvement will be ensured by defining new purposes and objectives every year, and making environment, occupational health and safety performance evaluations and the necessary measurements and analyses.
 • Activities will be carried out in compliance with the legal and other requirements related with Environment, Occupational Health and Safety; continuous collaboration and communication will be maintained with public institutions and organizations, all employees, suppliers, subcontractors, visitors and the society,
 • Studies will be carried out in order to reduce raw material, energy and water consumption, and it will be aimed to use all resources economically and efficiently,
 • By rendering the work environment safe, it will be ensured that the available risks are minimized in order to protect the safety and well-being of the establishment and production,
 • Measures will be taken to reduce the quantities and/or environmental impacts of all types of wastes that are generated, and ensure the safe storage of all recyclable and hazardous wastes generated at the factory site, and their transportation by licensed waste transportation companies and compatible recycling or disposal; trainings and social events and activities that encourage the protection of the environment and human health, increase environment, occupational health and safety awareness and sensitivity will be organized, continuous improvement will be ensured by defining new purposes and objectives every year, and making environment, occupational health and safety performance evaluations and the necessary measurements and analyses.
 • Trainings and social events and activities that encourage the protection of the environment and human health, increase environment, occupational health and safety awareness and sensitivity will be organized, continuous improvement will be ensured by defining new purposes and objectives every year, and making environment, occupational health and safety performance evaluations and the necessary measurements and analyses.

Quality Policy

OUR MISSION

To transform our local production capability into Solutions that make farmers’lives easier and enhace agricultural productivity.

OUR QUALITY POLICY

 1. To value man and training
 2. To satisfy our customers and employees in line with our total quality studies, by effectively using and continuously improving our Quality Management System
 3. To ensure that the products and services we provide are compatible with the expectations of our customers and our commitments with respect to quality, price and delivery time
 4. To be a reliable and sought company that offers diversified, qualified products and services to the customers in “agricultural mechanization” and “power products”.
 5. To be effective in the market by a continuously increasing efficiency and rational dynamism, and to be able to remain as a strong and profitable company even under variable conditions.
 6. To value man and training
 7. To satisfy our customers and employees in line with our total quality studies, by effectively using and continuously improving our Quality Management System
 8. To ensure that the products and services we provide are compatible with the expectations of our customers and our commitments with respect to quality, price and delivery time
 9. To be a reliable and sought company that offers diversified, qualified products and services to the customers in “agricultural mechanization” and “power products”.
 10. To be effective in the market by a continuously increasing efficiency and rational dynamism, and to be able to remain as a strong and profitable company even under variable conditions.
 11. To value man and training
 12. To satisfy our customers and employees in line with our total quality studies, by effectively using and continuously improving our Quality Management System
 13. To ensure that the products and services we provide are compatible with the expectations of our customers and our commitments with respect to quality, price and delivery time
 14. To be a reliable and sought company that offers diversified, qualified products and services to the customers in “agricultural mechanization” and “power products”.
 15. To be effective in the market by a continuously increasing efficiency and rational dynamism, and to be able to remain as a strong and profitable company even under variable conditions.

About Us

Operating within Anadolu Group’s automotive branch, Anadolu Motor is among the leading companies in the industry with more than 50 years of experience in engine production and marketing. Starting the manufacture of engines under Lombardini license and going on with its own brand “ANTOR”, Anadolu Motor has been exporting to more than 50 countries including Europe.

We export our diesel engines over 50+ countries around the world.

55,000 Unit Production Capacity

Besides manufacturing ANTOR branded engines, Anadolu Motor offers a comprehensive portfolio of tiller machines, water pumps, gasoline and diesel engine generators it manufactures and imports under the brand name ANTRAC and distributes HONDA Power Products, HONDA MARINE outboard engines and LOMBARDINI diesel engines. Anadolu Motor aims to make its customers lives easier by providing high quality agricultural solutions at competitive prices.

Aiming to facilitate the lives of its customers by offering advanced technology, Anadolu Motor serves all 81 cities of Turkey through 200 dealers and 400 contracted service centers.

Customer Service

0850 222 68 67