Entegre Yönetim Sistemleri Politikası

MİSYONUMUZ

Sürdürülebilir Bir Yaşam İçin Güç Üretmek.

VİZYONUMUZ

Endüstriyel motor ve motor uygulama çözümlerini üreten, dünyadaki öncü markalardan biri olmak.

KALİTE, ÇEVRE VE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ ENTEGRE YÖNETİM SİSTEMİ POLİTİKAMIZ

İnsana, topluma ve çevreye önem veren

Tarımsal mekanizasyon, Güç ürünleri ve faaliyet gösterdiğimiz tüm sektörlerde müşterilerimizle birlikte tüm topluma; çeşitli, kaliteli, çevreye duyarlı, çevre dostu ürün ve hizmet sunan,

Üretim ve hizmet faaliyetlerinden kaynaklanabilecek yaşam döngüsü boyunca ortaya çıkacak çevre kirliliğini azaltan, enerji ve doğal kaynakların ekonomik ve verimli kullanımı amaçlayan,

Çalışma ortamını güvenli kılarak çalışanların sağlığını korumak, işletmenin güvenliğini artırmak amacıyla ortaya çıkabilecek riskleri, tehlikeleri önceden belirleyip risklerin, tehlikelerin minimuma indirilmesi sağlayan,

Toplam kalite çalışmalarımız doğrultusunda, tüm yönetim sistemlerimizi etkin olarak kullanıp sürekli iyileştirerek, ilgili tarafların ihtiyaç ve beklentilerine cevap veren, müşteri memnuniyetini sağlayan, kirliliği, çevre boyutlarının etkilerini önleyen, iş sağlığı ve güvenliği tehlikelerini, risklerini azaltan,

Müşteriler, tüm çalışanlar, tedarikçiler, taşeronlar, ziyaretçiler, toplum ve diğer tüm ilgili taraflarımızla, sürekli işbirliği ve iletişim içinde olan,

Çevrenin ve insan sağlığının korunmasını teşvik edici, çevre, iş sağlığı ve ürün güvenliği bilincini ve duyarlılığını arttırıcı eğitim, sosyal etkinlik ve faaliyetler düzenleyen, sisteminin eliştirilmesi, planlanması, uygulanması, performans değerlendirmesi ve iyileştirme faaliyetlerinde, çalışanlara/ çalışan temsilcilerine danışma ve katılım sağlayan,

Kalite, çevre, iş sağlığı ve güvenliği performans değerlendirmeleri ile gerekli ölçüm ve analizleri yaparak sürekli iyileştirmeyi hedefleyen,

Ürün ve hizmetlerin kalite, fiyat ve termin olarak müşteri- beklentilerine, ürün, hizmet, çevre ve İSG ile ilgili tüm yasal düzenlemelere ve tüm uygunluk yükümlülük şartlarına uyumlu olmalarını sağlayan,

Süreç yaklaşımı bakış açısı ve risk temelli düşünme ile artan verimlilik ve akılcı bir dinamizm sağlayarak pazarda etkili olan,

Değişken şartlarda da kuvvetli ve karlı bir şirket olarak kalabilen,

Güvenilir bir şirket olmak için Üst Yönetimimiz başta olmak üzere tüm Anadolu Motor Üretim ve Pazarlama A.Ş. çalışanları olarak, toplumsal ve çevresel sorumluluklarımızın bilinci ile tüm faaliyetlerimizde; Ürün, Hizmet, Çevre, İş Sağlığı ve Güvenliği konularında duyarlı olacağımızı, yasal ve diğer şartların belirttiği hükümlere bağlı kalarak çevre kirliliği, iş kazası, yaralanmalar ve sağlık bozulmalarının önlenmesini, ürün ve hizmetlerin düzenli ve sürekli bir şekilde müşterilerimize sunulmasını, yönetim sistemlerimizin performansını sürekli iyileştirerek amaç ve bağlamımıza uygun ve stratejik yönümüzü destekleyen bu politikalar çerçevesinde yürütülmesini gerçekleştireceğimizi taahhüt ederiz.

Müşteri Hizmetleri

0850 222 68 67